Kurzy pro instruktory

Kurzy jsou určeny pro majitele a provozovatele umělých stěn, dozor na umělých stěnách, pedagogické pracovníky a vedoucí sportovních kroužků.

Instruktor lezení na umělých stěnách

Absolvent kurzu obdrží osvědčení: Instruktor lezení na umělých stěnách. Na toto osvědčení je možno získat Živnostenský list pro danou činnost.
Akreditovaný kurz MŠMT (akreditace 010/2014-50, udělena 20.3.2014)

Instruktor skalního lezení

Absolvent kurzu obdrží osvědčení: Instruktor skalního lezení. Na toto osvědčení je možno získat Živnostenský list pro danou činnost.
Akreditovaný kurz MŠMT (č. akreditace: 006/2015-50, udělena 12.3.2015)
Tyto licence mají doživotní platnost.
Uchazeči, který je veden v evidenci Úřadu práce, je možno uhradit kurzovné z rekvalifikačního programu.