Kurzy pro instruktory

Kurzy jsou určeny pro majitele a provozovatele umělých stěn, dozor na umělých stěnách, pedagogické pracovníky a vedoucí sportovních kroužků.

Instruktor lezení na umělých stěnách

Absolvent kurzu obdrží osvědčení: Instruktor lezení na umělých stěnách. Na toto osvědčení je možno získat Živnostenský list pro danou činnost.
Akreditovaný kurz MŠMT (akreditace 059/2017-50, udělena 19.6.2017)

Kurz pro Instruktory lezení na umělých stěnách:
Zahájení kurzu: 18.1.2019
Ukončení kurzu: 24.2.2019
Cena: 4.900 Kč

Instruktor skalního lezení

Absolvent kurzu obdrží osvědčení: Instruktor skalního lezení. Na toto osvědčení je možno získat Živnostenský list pro danou činnost.
Akreditovaný kurz MŠMT (č. akreditace: 028/2017-50, udělena 21.3.2017)
Tyto licence mají doživotní platnost.
Uchazeči, který je veden v evidenci Úřadu práce, je možno uhradit kurzovné z rekvalifikačního programu.